Rosendals järnåldersby

57.273514
17.014500

Rosendal är Ölands bäst bevarade järnåldersby med 14 husgrunder. En del av husgrunderna och gärdesgårdarna är över en meter höga. Här kan man gå mellan husen och känna hur det var på järnåldern. Förutom husen finns även ett gravfält som tillhör byn. Området var tidigare igenväxt med träd, vilka har tagits ned för att frilägga husgrunderna.

Området ligger i Ekopark Böda

46 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Rosendals järnåldersby

Sidan uppdaterad 2017-03-05


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo