Runstensmuseum i Köpings kyrka

56.878086
16.718468

I vapenhuset till Köpings kyrka finns ett runstensmuseum. Här finns ett urval av de ca 75 runstensfragmenten som hittats i kyrkan eller i dess närhet. Det är 24 fragment och en hel sten som visas i kyrkan. Dessa har tidigare förvarats i tornrummet där resterande stenar står kvar, utöver de fem som Statens historiska museum har. Runstenarna är en deposition från Statens historiska museum. Runstensfragmenten från Köpings kyrka är märkliga för att de är så många och för att så många är välbevarade, med färgspår i rött, vitt och svart. Stenarna är från slutet av 1000-talet och början av 1100-talet. Runstenarna har slagits sönder och murats in i väggarna i kyrkan.

Utställningen kan ses när kyrkan är öppen. Om Köpings kyrkas runstenar och fragment kan man läsa i J Owes bok från 2002, ”Runfynden vid Köpings kyrka”.

Källa: Kalmar Läns Museum

 

90 platser i närheten

Visa färdväg till Runstensmuseum i Köpings kyrka

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Runstensmuseum i Köpings kyrka

Sidan uppdaterad 2018-01-06


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo