Sandviks kvarn

Sandviks kvarn är en av världens största holländarkvarnar. Kvarnen uppfördes strax utanför Vimmerby omkring 1856. 1885 flyttades den till Sandvik och användes fram till 1950. Den är åtta våningar hög. De undre två våningarna är byggda av huggen kalksten från trakten. Vingarna hade från början tygsegel, men 1924 utrustades de med träspjäll för s k självsegling. Samma år kompletterades väderkvarnen med motordrift. I de övre våningarna bevaras interiör och installationer musealt. Kvarnen är byggnadsminne.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Här finns också en restaurang sommartid.

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb