Sjöstorps naturreservat

57.326591
17.074381

En cykelled går i västra gränsen av reservatet. Foto: Stefan Svenaeus

Reservatet utgörs av ett agkärr med omgivande barr- och blandskogar. I östra delen är skogen av urskogskaraktär med träd som är över 200 år gamla.

Karta med reservatsgränser:

Här kan du se reservatet i Lantmäteriets karta

Skogen i östra delen utgörs av urskogsartad barrskog med gran och tall. Så gamla granskogar är mycket sällsynta på Öland och även jämfört med övriga länet finns få motsvarigheter till detta område. Här ligger så mycket fallna stammar att det på sina hålla kan vara svårt att ta sig fram. Dessa träd har inte fallit i någon av senaste tidens stormar utan några varje år på grund av hög ålder. I västra delen av området är skogen yngre med större inslag av lövträd. Det finns gott om hassel som ofta är gammal och grov. Här och var i skogen växer den sällsynta idegranen. I reservatet finns många sällsynta skalbaggar bland andra svartoxe som annars inte finns på Öland och som också är mycket ovanlig i resten av landet. Andra nämnvärda insekter är bronshjon och orangevingad kamklobagge.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

53 platser i närheten

Visa färdväg till Sjöstorps naturreservat

Kontaktuppgifter

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Sjöstorps naturreservat

Sidan uppdaterad 2018-11-23


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo