Södra Möckleby gamla mejeri

56.354446
16.417946

Foto: Stefan Svenaeus 2018

Sydvästra Ölands Mejeriförening bedrev verksamhet åren 1909-1940. Mejeriet i Södra Möckleby var ett rent smörmejeri. Några kylmaskiner fanns inte utan man skaffade is som sågades i näraliggande kärr och las sedan i sågspån. När mejeriet upphörde i september 1940 skickades mjölken dels till Kastlösa, dels till Gräsgård.

Man hade besvärlig konkurrens från Cementbolaget, som ägde Degerhamns gård där arrendatorn hade ett s k mjölkarrende, vilket innabar att gårdens folk fick köra ut mjölk till de anställda vid bruket. Cementbolaget tog ett pris på mjölken som var 25 % lägre än mejeriets. 

Källa: Öländsk Mejerihantering 100 år (885-1985)

45 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Södra Möckleby gamla mejeri

Sidan uppdaterad 2018-10-03


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo