Stenboudd

56.686684
16.738590

Öster om Runstens kyrka ligger detta strandängsområde med välbetade sjömarker och sjöbodar längst ut på udden.

Fågellokal

Här man kan se sträckande tättingar under hösten i träddungarna där fåglarna kan få lä under blåsiga dagar. Sträcket av vitkindade gäss och prutgäss kan vara betydande under hösten. På strandängarna kan man se t ex tofsvipa, rödbena och storspov. Även rödspov, roskarl och kärrsnäppa kan häcka. Gulärlan är vanlig tillsammans med sånglärkan. Smalnäbbad simsnäppa har setts i den lilla våtmarken halvvägs ner till udden. 

Man parkerar halvvägs mellan kyrkan och udden på en bra parkeringsplats. Sedan tar man sig fram gående eller cyklande.

Strax söder om Stenboudd finns Lopperstads sjömarker som är fina orkidéemarker.

29 platser i närheten

Visa färdväg till Stenboudd

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Stenboudd

Sidan uppdaterad 2018-01-06


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo