Stora Dalby järnåldersby

56.479671
16.453117

Några hundra meter nordost om Stora Dalby i Kastlösa socken, i utkanten av Stora alvaret, ligger lämningar efter en av södra Ölands största järnåldersbyar. Området berstår av ett 20-tal husgrunder, stensträngar och två gravfält. Några av stensättningarna är mycket stora med en diameter på upp till 35 m. Det största gravfältet består av 180 gravar: runda och rektangulära stensättningar, domarringar m m. Det andra gravfältet består av tio runda stensättningar. Området dateras till romersk järnålder.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

I norra delen av Stora Dalby finns en parkeringsplats.

40 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Stora Dalby järnåldersby

Sidan uppdaterad 2015-07-28


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo