Tingstad flisor

56.473545
16.492693

Tingstad flisor är två, drygt tre meter höga, tillhuggna kalkstensflisor som är resta högt uppe på en strandvall. I ett öppet landskap syns flisorna på långt håll och de har troligen fungerat som riktmärken för dem som färdats över alvaret. Från många byar runt alvaret leder oansenliga vägar mot flisorna som är Ölands mest kända tingsplats.

Platsen nämns första gången i en handling från 1393. Enligt folktraditionen samlades människor från byarna runt omkring för att avgöra gemensamma ärenden, lösa tvister och avkunna domar. Det har också framkastats tankar om att flisorna, som står i 90 graders vinkel mot varandra, kan ha fungerat som ett solur där den smalaste skuggan från vardera flisan markerat tingets början och slut. Ingen vet när flisorna restes. Men de står på ett gravfält där det finns lämningar från både bronsåldern och järnåldern. Bland annat finns flera stora gravrösen från bronsåldern i närheten.

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län

Karta över vandringsled till Tingstad flisor:

40 platser i närheten

Visa färdväg till Tingstad flisor

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Svårare terräng måste genomkorsas till fots för att ta sig till besöksmålet. 

Dela Tingstad flisor

Sidan uppdaterad 2018-08-21


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo