Tors källa

56.640823
16.510809

Vid den urgamla vägen från östra Öland till Färjestaden finns en källa/vattningsställe, som i dagligt tal kommit att kallas Tors källa. Källan ligger på utmarksdelningsfastigheten Snokekulla 1:1 som undantogs från delningen när djurgårdsinrättningen avskaffades i början av 1800 talet. I dag tillhör källan och fastigheten Torslunda hembygdsförening. Enligt uppgifter skall man vid rensning av källan i början av 1900-talet ha funnit silvermynt från 17- och 1800-talen vilket tyder på att källan haft mytisk betydelse. Föreningen sköter området vid källan som är väl värt en utflykt.

Torslunda hembygdsförening fick 2009 diplom av Akademin för de friska källorna för föredömlig skötsel och skyltning av källan. Även om källan i dag har ett ganska svagt flöde, sannolikt till följd av åkerbruket ovan källan, har den ett prydligt källkar och ett väldefinierat utflöde. 

Källa: Torslunda hembygdsförening

102 platser i närheten

Visa färdväg till Tors källa

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Tors källa

Sidan uppdaterad 2018-09-06


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo