Tujaskogen

57.242023
17.009249

Beståndet av jättetuja planterades 1878 av jägmästare J E Boman. Hans idé om att använda tujan för skogsproduktion slog inte in men satsningen blev ändå lönsam bl a som turistattraktion, eftersom beståndet har rönt stort intresse. Beståndet har dock skadats av stormar och idag återstår endast enstaka träd. En restaurering pågår av ett yngre tujabestånd. 

Här finns rastplats och torrtoalett. Tujabeståndet ingår i Ekopark Böda.

Källa: Sveaskog

50 platser i närheten

Visa färdväg till Tujaskogen

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Tujaskogen

Sidan uppdaterad 2015-07-30


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo