Vannborga borg

56.910065
16.742643

Detta är Ölands minsta fornborg. Den ligger i uppodlat område ca 200 m öster om Lundegård. Den utgör en nästan till marknivå raserad oregelbunden rund mur med största inre mått av 54 m. Tillträde sker genom en troligen sekundär öppning i murens västra del. Borgplatsen har varit uppodlad.

Källa: Ölands forntida borgar, Mårten Stenberger

37 platser i närheten

Visa färdväg till Vannborga borg

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig till besöksmålet till fots via väg eller bättre stig.

Dela Vannborga borg

Sidan uppdaterad 2017-06-15


Allt på Öland 2017. Byggd av Tegelwebb.se