Vi alvar

57.119656
16.961195

Foto: Stefan Svenaeus

Vi alvar är ett gravfält väster om landsvägen i Källa socken med bl a ett stort antal domarringar, bestående av runda klumpstenar, liggande på tre stenkulor. På gravfältet finns också treuddar och fyrsidiga stensättningar. Domarringarna är från yngre järnålder. Namnet stavas Wij alvar i äldre skrifter.

Källa: Ulf Erik Hagberg, Med arkeologen Sverige runt

40 platser i närheten

Visa färdväg till Vi alvar

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Dela Vi alvar

Sidan uppdaterad 2016-11-21


Allt på Öland 2018. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo