Wilhelms hus

56.233902
16.416653

Wilhelms hus var en av sju likadana arbetarbostäder som byggdes under 1800-talets senare hälft vid Ottenby Kungsgård. Samtliga hade personnamn. Davids, Gustavs och Sibyllas hus finns också bevarade. Wilhelms hus har två ingångar för var sin familj. Familjerna som bodde här delade på uthuset där de hade var sitt dass, vedbod, hönshus och grisstia.

Källa: Statens Fastighetsverk

69 platser i närheten

Tillgänglighet

Lättillgängligt
Tillgängligt
Svårtillgängligt

Går att ta sig fram till besöksmålet med bil.

Kategorier

Arkitektur

Dela Wilhelms hus

Sidan uppdaterad 2018-11-28


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo