Wilhelms hus

Wilhelms hus var en av sju likadana arbetarbostäder som byggdes under 1800-talets senare hälft vid Ottenby Kungsgård. Samtliga hade personnamn. Davids, Gustavs och Sibyllas hus finns också bevarade. Wilhelms hus har två ingångar för var sin familj. Familjerna som bodde här delade på uthuset där de hade var sitt dass, vedbod, hönshus och grisstia.

Källa: Statens Fastighetsverk

Tillgänglighet: Lättillgängligt
Booking.com

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb