Ängsnycklar

Dactylorhiza incarnata var. incarnata

Ängsnycklar

Ängsnycklar. (Dactylorhiza incarnata var. incarnata). Foto: Stefan Svenaeus.

Ängsnycklar är vanlig och växer på friska eller fuktiga ängar, såsom strandängar, myrkanter och diken. 

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 21 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Ängsnycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo