Blodnycklar

Dactylorhiza incarnata var. cruenta

Blodnycklar

Blodnycklar. (Dactylorhiza incarnata var. cruenta). Foto: Stefan Svenaeus.

Blodnycklarna är mindre vanliga och växer i våtmarker lite blötare än ängsnycklarna. De står gärna ute bland agtuvor och spikblad. Man ser dem även på fuktängarna tillsammans med ängsnycklarna. Det är en nära släkting till ängsnycklar och vaxnycklar (alla tre är varieteter av samma art).

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 21 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Blodnycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo