Flugblomster

Ophrys insectifera

Flugblomster

Flugblomster. (Ophrys insectifera).

Flugblomster är mindre vanlig. Den växer på kalkrika fuktängar.

 

Blommar mellan vecka 21 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Flugblomster hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo