Göknycklar

Anacamptis morio

Göknycklar

Göknycklar. (Anacamptis morio). Foto: Stefan Svenaeus.

Göknycklar finns mindre allmänt förekommande på kortvuxen gräsmark som är mager och frisk. Den finns på ängshavretorrängar och högt belägna partier av strandängar samt även i igenlagd betad åkermark.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Det är lätt att gå förbi göknycklar i tron att det är Sankt Pers nycklar. Medan Sankt Pers nycklar har två kronblad stående rätt upp (bakåtböjda) har göknycklarna dessa kupade hjälmlikt över läppen. Dessa kupade kronblad har också tydligt gröna nerver.

Lättast att se göknycklar är vid Skogsby alvar. Här är göknycklar den vanligaste orkidéen.

 

Blommar mellan vecka 18 och 24.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Göknycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo