Guckusko

Cypripedium calceolus

Guckusko

Guckusko. (Cypripedium calceolus). Foto: Stefan Svenaeus.

Denna vackra orkidé växer mycket sällsynt i bl a lövskogar på kalkrik mulljord. Den blommar under juni-juli. Med hänsyn till att den är så sällsynt och utsatt för uppgrävning ger vi inte några förslag på lokaler. Den som söker får hoppas att träffa på den vid sina vandringar i öländska lundar.

Blommar mellan vecka 22 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo