Gulyxne

Liparis loeselii

Gulyxne

Gulyxne. (Liparis loeselii). Foto: Stefan Svenaeus.

Gulyxne är en lågvuxen art som växer sällsynt i kalkkärr. Den kallas också myggnycklar.

Med hänsyn till att den är mycket sällsynt och sårbar anger vi inte några lämpliga besökslokaler.

Blommar mellan vecka 24 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo