Honungsblomster

Herminium monorchis

Honungsblomster

Honungsblomster. (Herminium monorchis). Foto: Stefan Svenaeus.

Arten trivs i friska erller fuktiga, kalkrika betesmarker med kortvuxen vegetation.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 23 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Honungsblomster hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo