Johannesnycklar

Orchis militaris

Johannesnycklar

Johannesnycklar. (Orchis militaris). Foto: Stefan Svenaeus.

Johannesnycklar är allmän på Öland och växer i såväl friska älväxingängar som på torrare ängsmark. Bryn av olika slag och ljusa ängsartade skogar tillhör också dess växtmiljöer. Arten är kulturgynnad och kan etablera sig  på övergivna åkrar och obetade betesmarker. Vid diken ochvägar kan den också uppträda med storvuxna exemplar.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

 

Blommar mellan vecka 20 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Johannesnycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo