Kal knipprot

Epipactis phyllanthes

Kal knipprot

Kal knipprot. (Epipactis phyllanthes).

Sällsynt på fuktig, skuggig, kalkrik, sandig mark. Växer i ädellövskog, tallskog, bryn, snår, skogsvägar.

Källa: Den Nya Nordiska Floran (Mossberg & Stenberg)

 

Blommar mellan vecka 27 och 32.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Kal knipprot hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo