Kärrknipprot

Epipactus palustris

Kärrknipprot

Kärrknipprot. (Epipactus palustris). Foto: Stefan Svenaeus.

Växer ganska allmänt i kalkfuktängar och kalkkärr.

Blommar mellan vecka 25 och 30.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Kärrknipprot hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo