Korallrot

Corallorhiza trifida

Korallrot

Korallrot. (Corallorhiza trifida). Foto: Stefan Svenaeus.

Växer sällsynt i skuggig, ofta näringsfattig torvmark. 

Blommar mellan vecka 23 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Korallrot hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo