Krutbrännare

Neotinia ustulata

Krutbrännare

Krutbrännare. (Neotinia ustulata). Foto: Stefan Svenaeus.

Krutbrännaren är vanlig på dels kortvuxna, magra gräsmarker, såsom strandvallar med torrängsvegetation, dels rikare ängsmark där den gynnas av slåtter och måttligt bete.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 19 och 27.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Tämligen allmän

Krutbrännare hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo