Ängsnattviol

Platanthera bifolia ssp. bifolia

Ängsnattviol

Ängsnattviol. (Platanthera bifolia ssp. bifolia). Foto: Stefan Svenaeus.

Växer på frisk ängsmark, såväl kalkrik som kalkfattig. Nära släkting till skogsnattviol (underarter).

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 25 och 28.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Ängsnattviol hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo