Salepsrot

Anacamptis pyramidalis

Salepsrot

Salepsrot. (Anacamptis pyramidalis). Foto: Stefan Svenaeus.

Växer på magra, kalkrika gräsmarker av skiftande slag. Sällsynt men ökar på främst övergivna, sakta igenväxande betesmarker.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 24 och 29.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Salepsrot hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo