Sankt Pers nycklar

Orchis mascula

Sankt Pers nycklar

Sankt Pers nycklar. (Orchis mascula). Foto: Stefan Svenaeus.

Mycket vanlig i öppna, torra miljöer, såsom ängshavretorrängar och kalkhälltallskogar, men den växer även på frisk ängsmark och i halvskugga i ljusa ek- och avenbokskogar. Blommar tidigast av av alla orkidéer. 

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 17 och 26.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Allmän

Sankt Pers nycklar hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo