Skogsknipprot

Epipactis helleborine

Skogsknipprot

Skogsknipprot. (Epipactis helleborine). Foto: Stefan Svenaeus.

Arten är mindre vanlig och växer i skuggiga örtrika skogar.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 29 och 34.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Skogsknipprot hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo