Vit skogslilja

Cephalanthera longifolia

Vit skogslilja

Vit skogslilja. (Cephalanthera longifolia). Foto: Stefan Svenaeus.

Vit skogslilja eller svärdsyssla är mindre vanlig men kan ställvis förekomma rikligt på norra Öland. Den växer i ljusa, torra ängsbarrskogar, lövrika ängar m m. Den trivs vid vägkanter och skogsbryn.

Källa: Ölands och Gotlands växtvärld (Ekstam m fl)

Blommar mellan vecka 21 och 25.
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Vit skogslilja hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo