Orkidéer

Storviol

Viola elatior

Blommar mellan vecka och .
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Sällsynt

Storviol förekommer i Norden endast på Öland. Närmaste växtplatser finns i Baltikum. Det är den största violen och kan bli halvmeterhög. Den växer i bryn på fuktig, kalkrik mark i lövskogskanter och längs skogsvägar. 

Storviol hittar du på följande platser:

Visa på karta

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb