Orkidéer

Lundalm

Ulmus minor

Blommar mellan vecka och .
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Lundalmen växer vanligtvis i lövskog på kalkrik och lerig mark med goda näringsförhållanden. Lundalmen hör hemma i Syd- och Mellaneuropa.

Lundalm hittar du på följande platser:

Visa på karta

Allt på Öland 2019. Utvecklad av Tegelwebb