Lundalm

Ulmus minor

Lundalm

Lundalm. (Ulmus minor). Typiska korklister hos lundalm. Foto: Stefan Svenaeus.

Lundalmen växer vanligtvis i lövskog på kalkrik och lerig mark med goda näringsförhållanden. Lundalmen hör hemma i Syd- och Mellaneuropa.

Blommar mellan vecka och .
Blomningstiden är ungefärlig och kan variera mellan åren

Förekomst: Mindre allmän

Lundalm hittar du på följande platser:

Visa på karta


Allt på Öland 2019. Byggd av Tegelwebb.se. Serverleverantör Mebo